Opvangplekken vluchtelingen in regio Gelderland-Zuid neemt gestaag toe

Ruim 1.000 vluchtelingen worden op dit moment opgevangen in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De drie locaties voor crisisnoodopvang en twaalf locaties voor langdurige noodopvang bieden in totaal ruimte voor bijna 1.800 vluchtelingen. De komende weken komen hier nog bijna 1.200 opvangplekken bij waardoor het aantal opvangplekken oploopt tot 3.000 medio juli. De crisisnoodopvang in Nijmegen is tijdelijk deels beschikbaar gesteld voor asielzoekers via het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers).

Nieuwe locaties in Gelderland-Zuid
De Jan Massinkhal in Nijmegen biedt in totaal 500 crisisopvangplekken. Hiervan zijn er deze week 100 beschikbaar gesteld aan het COA om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Hoe lang de opvang voor deze groep asielzoekers in de Jan Massinkhal nodig is, is op dit moment nog niet bekend.

Het aantal opvangplekken voor langdurigere opvang voor Oekraïense vluchtelingen is uitgebreid met locaties in Meteren, Herwijnen en Kesteren. Dit betekent dat er nu noodopvang beschikbaar is in Groesbeek, Leuth, Nijmegen, Overasselt, Tiel, Kerkdriel, Meteren, Herwijnen en Kesteren.

Verdere uitbreiding van het aantal opvangplekken blijft door alle gemeenten doorgaan. Zo zal een derde cruiseschip de komende week gereed gemaakt worden voor opvang van 140 vluchtelingen.

Voorbereiding op meer opvangplekken
Het Rijk geeft aan dat de bezetting van het aantal opvangplekken,  de onvoorspelbaarheid van de oorlog en het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt, maakt dat we voorbereid moeten zijn om op korte termijn aan meer dan 50.000 vluchtelingen in Nederland onderdak te bieden.

Ook de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bereidt zich voor op een nieuwe opgave voor meer opvangplekken. Samen met de 14 gemeenten, GGD, Omgevingsdiensten en andere partners in veiligheid zet de VRGZ alles op alles om goede opvangplekken voor de Oekraïense vluchtelingen te realiseren en faciliteren.

Hubert Bruls, voorzitter van de VRGZ: ‘De opgave die er ligt, is voorlopig niet voorbij. Enerzijds wat betreft de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, anderzijds vanwege de ook steeds groter wordende druk die de opvang van andere vluchtelingenstromen met zich meebrengt. We kijken kritisch hoe we als Veiligheidsregio bij kunnen dragen aan deze opvang. Iedere gemeente kijkt daarbij creatief naar de eigen mogelijkheden om aan deze verantwoordelijkheid te kunnen voldoen.’

Deel deze informatie via:

Nieuws