Openbare bekendmaking

Besluit
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) heeft op 25 oktober 2018 besloten de rechtspositie voor de sector ambulancezorg van de VRGZ aan te vullen met Hoofdstuk 8 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

Toepassing
De aanvulling is van toepassing op de medewerker zoals bedoeld in artikel 1.1. sub b onderdeel II van de CAO-Ambulancezorg 2015-2018 met een aanstelling als ambtenaar bij de VRGZ.

Reden
In de CAO-Ambulancezorg 2015-2018 ontbreken bepalingen met betrekking tot ontslag van medewerkers die zijn aangesteld als ambtenaar binnen de sector ambulancezorg. Hoofdstuk 8 bevat bepalingen over ontslag. Tegen het genoemde besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Voor een volledige inzage van het besluit incl. Hoofdstuk 8 kunt u op deze link klikken.

Nieuws