Ontwikkelingen in en rondom Oekraïne

Op 24 februari 2022 vielen Russische strijdkrachten Oekraïne binnen. Er zijn momenteel geen aanwijzingen voor specifieke dreigingen ten aanzien van Nederland, maar de ontwikkelingen in het conflict volgen elkaar snel op. Hieronder een aantal onderwerpen die ons bezig houden.

Vluchtelingen en opvangplekken
Door de Russische inval in Oekraïne vluchten duizenden Oekraïners het land uit. Op dit moment worden de meeste vluchtelingen opgevangen in de buurlanden van Oekraïne. Maar ook een deel van hen is al in Nederland of komt naar Nederland. Nederland wil deze mensen een goede opvangplek bieden. Daarom is aan alle Veiligheidsregio’s gevraagd om in samenwerking met de gemeenten vooralsnog 1000 opvangplekken per regio te realiseren. De vraag om daarna nog eens 1000 opvangplekken te realiseren ligt er ook al.

De noodopvang voor vluchtelingen is normaal gesproken een gemeentelijke taak. Dat is ook nu het geval. Omdat er echter heel veel vluchtelingen tegelijk komen, kijken Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en haar 14 gemeenten samen welke plekken geschikt kunnen zijn voor opvang.

De opvang moet binnen twee weken gerealiseerd zijn. Hoe en waar de opvang gaat komen, wordt de komende dagen bekeken. Meerdere gemeenten onderzoeken welke opties er zijn. Ook zijn er veel particuliere initiatieven vanuit bedrijven en inwoners.

Zelf een bijdrage leveren?
Wilt u als inwoner zelf een bijdrage leveren? Dan kunt u terecht op de website van Vluchtelingenwerk Nederland. In veel gemeenten hebben ze een eigen afdeling.

Veiligheidsthema's
We zijn in gesprek met onze 14 gemeenten en hulpverleningspartners over de mogelijke effecten van de situatie in Oekraïne. Wij sluiten daarbij aan bij de voorbereidingen die getroffen worden vanuit de Rijksoverheid en het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). We houden er rekening mee dat het conflict in Oekraïne op verschillende manieren de nationale veiligheid van Nederland en dus ook onze regio kan raken. Samen met onze nationale, regionale en lokale partners blijven we de situatie monitoren. De thema’s die we hierbij beschouwen en waarvoor we onze planvorming klaar hebben liggen zijn onder andere energie-uitval (gas/elektra) en digitale verstoring/cyber-security, uitval telecom en ICT.

Hulp vanuit de Veiligheidsregio
Vanuit de VRGZ is ook aangesloten bij een aantal initiatieven in het land wat betreft de levering van hulpmiddelen. Hieronder de brancard met hulpmiddelen die we gedoneerd hebben.

undefined

Meer informatie
Op de website van de Rijksoverheid is een speciaal dossier aangemaakt met informatie over de Russische inval in Oekraïne.

Nieuws