Noodverordening geactualiseerd

Waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Hans Beenakker, heeft op 14 oktober 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aangepast en vastgesteld. Deze noodverordening gaat in op woensdagavond 14 oktober 2020 vanaf 22.00 uur.

In deze noodverordening zijn de landelijke maatregelen verwerkt zoals deze dinsdagavond 13 oktober zijn toegelicht door minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge. Deze maatregelen zijn erop gericht om op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Ook ligt de focus op het beperken van het aantal contactmomenten en reisbewegingen. Op hoofdlijnen betekent die het volgende:

In en rond het huis
Beperk sociale contacten en werk thuis. Thuis wordt geadviseerd om maximaal 3 personen per dag te ontvangen. Buitenshuis geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen (huishoudens uitgezonderd). Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het openbaar vervoer.

Horeca, detailhandel en cultuur
Op een paar uitzonderingen na sluiten alle eet- en drinkgelegenheden de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk. Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie. In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum van 30 personen.

Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur, levensmiddelenwinkels vormen een uitzondering. Tussen 20.00 uur en 07.00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd. Daarnaast is het niet toegestaan om tussen deze tijdstippen alcohol bij je te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte. Tot slot zijn evenementen weer verboden.

Sport
Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn topsporters en voetballers uit de Eredivisie en Eerste divisie.

Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan. Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Basisregels blijven belangrijk
Tot slot blijven de basisregels van kracht: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukke plekken en was regelmatig uw handen.  

Klik hier voor de geactualiseerde noodverordening en hier voor een overzichtelijke flyer.

Deel deze informatie via:

Nieuws