NL-Alert verstuurd in verband met zeer grote brand in Beesd

Vanavond heeft de Veiligheidsregio in verband met een zeer grote brand in Beesd onderstaand NL-Alert verstuurd.

Bij de zeer grote brand in Beesd komt veel rook vrij. Blijf uit de rook, dit is altijd ongezond! Sluit bij overlast ramen en deuren en zet eventuele ventilatie uit. Volg ons op de socials voor meer info.

Een NL-Alert roept vaak vragen op. Hieronder zetten we de meest gestelde vragen en antwoorden op een rijtje.

Hoe werkt een NL-Alert?

Een NL-Alert wordt door de Calamiteiten Coördinator vanuit de meldkamer in Arnhem verstuurd naar alle telefonie-zendmasten in een geselecteerd gebied. Als u in dit gebied bent, ontvangt u de alarmering op uw telefoon. Daarnaast blijft de melding als een soort radiosignaal enige tijd (ook dit regelt de meldkamer) actief. Komt u in deze periode het betreffende gebied binnen, dan ontvangt u ook de alarmering.

Wie bepaalt of er een NL-Alert wordt verstuurd?

De hulpdiensten ter plaatse kiezen - in afstemming met communicatiedeskundigen - welke communicatiemiddelen passen bij het incident. Daarbij wegen we altijd de voor- en nadelen tegen elkaar af.

Ik heb een NL-Alert gehad maar was voor mijn gevoel niet echt in de buurt?

Een NL-Alert wordt vanuit de meldkamer naar alle telefonie-zendmasten in een geselecteerd gebied gestuurd. Als een dergelijke mast net binnen dit gebied staat, betekent dit dus ook dat mobiele telefoons buiten het gebied en dus ook verder van de incidentlocatie een bericht ontvangen.
Daarnaast kan het voorkomen dat een mobiel toestel nog gekoppeld is aan de mast in dat gebied, maar dat u zelf al niet meer in het gebied bent. Ook dan ontvangt u mogelijk nog de NL-Alert.

Kan het zijn dat een NL-Alert later binnenkomt?

Ja, er kunnen meerdere redenen zijn waarom u een NL-Alert later ontvangt. Bijvoorbeeld omdat uw toestel tijdelijk uit stond, uw toestel actief in gebruik was om bijvoorbeeld via internet een video te kijken of een app te downloaden, u in gesprek was of u tijdelijk geen bereik had. Daarnaast kan er enige tijd zitten tussen het uitzenden en het doorsturen van het bericht door de providers naar de mobiele zendmasten.

Ik heb de melding meerdere malen ontvangen?

De melding blijft als een soort radiosignaal enige tijd (ook dit regelt de meldkamer) actief in het gebied. Komt u het betreffende gebied in deze periode meerdere keren binnen, dan ontvangt u ook meerde malen het bericht.

Heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid wel eens een NL-Alert verzonden?

Ja op 27 juli 2017, 14 december 2018, 20 juni 2019, 24 juni 2019 en 26 juli 2022. In de eerste drie gevallen en het laatste geval was er sprake van ernstige rookontwikkeling door een brand. De vierde NL-Alert werd verzonden omdat 112 niet telefonisch bereikbaar was door een storing bij KPN. Daarnaast kan het zijn dat u een NL-Alert heeft ontvangen van een andere aangrenzende veiligheidsregio of een landelijk verstuurde NL-Alert.

Wat staat er in een NL-Alert?

We alarmeren voor gevaar en bieden u handelingsperspectief. Tijdens de brand op 14 december hebben we onder andere de volgende NL-Alerts verstuurd: 
NL-Alert 14-12-2018 15:41 Zeer grote brand brand met rook in Kesteren. Indien last van de rook ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Nadere info op www.crisisglz.nl.’ en 
NL-Alert 14-12-2018 21:35 Brand in Kesteren onder controle. Gevaar voor de omgeving geweken. Einde berichtgeving.

Ik heb geen NL-Alert ontvangen? Wat moet ik hiervoor doen? 

Bekijk de website van NL-Alert om uw telefoon in te stellen. Wij adviseren u om NL-Alert aan te laten staan op uw telefoon. U bent dan in geval van crisis wel snel geïnformeerd.

Hoe komen jullie aan mijn telefoonnummer?

De zendmast bereikt alle telefoons in het verzendgebied en dat staat los van het telefoonnummer. NL-Alert werkt met cell broadcast. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. Wij gebruiken geen telefoonnummers en houden geen registratie bij van telefoonnummers. 

NL-Alert is gratis en anoniem. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

Hoe meld ik mij af voor het NL-Alert?

Bekijk de website van NL-Alert om uw telefoon in te stellen. Wij adviseren u om NL-Alert aan te laten staan op uw telefoon. U bent dan in geval van crisis wel snel geïnformeerd.

Wanneer is het eerstvolgende proefalarm?

Twee keer per jaar zenden we een proefalarm uit. Op de website van NL-Alert wordt deze datum aangekondigd en voorafgaand aan het proefalarm vindt er een uitgebreide informatiecampagne plaats via radio, televisie en internet.

In welke situaties wordt NL-Alert gebruikt?

NL-Alert wordt ingezet bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming, of problemen met het drinkwater.

 

 

Nieuws