NL-Alert, direct informatie bij een noodsituatie!

Meer dan 70% van onze inwoners heeft NL-Alert ingeschakeld staan op de mobiele telefoon. Twee keer per jaar testen we het systeem en dan gaat er om 12 uur daadwerkelijk een alarm op je telefoon af. Een afwijkend geluid, vaak in combinatie met de trilfunctie. Daarnaast hebben we de NL-Alert tijdens twee incidenten in onze regio ook daadwerkelijk ingezet, om inwoners in een bepaald gebied te waarschuwen voor gevaar.

Even schrikken
We realiseren ons dat alarmering via de mobiele telefoon impact heeft. Het valt op, het gebeurt zelden en vaak is het even schrikken. We merken dat ook aan de reacties die we krijgen en die we zien op social media.

Vandaar dat we in dit bericht extra aandacht besteden aan NL-Alert om eventuele onduidelijkheid direct te verhelderen.

Hoe werkt een NL-Alert?
Een NL-Alert wordt in door de Calamiteiten Coördinator vanuit de meldkamer in Nijmegen verstuurd naar alle telefonie-zendmasten in een geselecteerd gebied. Als u in dit gebied bent, ontvangt u de alarmering op uw telefoon. Daarnaast blijft de melding als een soort radiosignaal enige tijd (ook dit regelt de meldkamer) actief. Komt u in deze periode het betreffende gebied binnen, dan ontvangt u ook de alarmering.

Wie bepaalt of er een NL-Alert wordt verstuurd?
De hulpdiensten ter plaatse kiezen - in afstemming met communicatiedeskundigen - welke communicatiemiddelen passen bij het incident. Daarbij wegen we altijd de voor- en nadelen tegen elkaar af.

Ik heb een NL-Alert gehad, maar was voor mijn gevoel niet echt in de buurt?
Een NL-Alert wordt vanuit de meldkamer naar alle telefonie-zendmasten in een geselecteerd gebied gestuurd. Als een dergelijke mast net binnen dit gebied staat, betekent dit dus ook dat mobiele telefoons buiten het gebied en dus ook verder van de incidentlocatie een bericht ontvangen.
Daarnaast kan het voorkomen dat een mobiel toestel nog gekoppeld is aan de mast in dat gebied, maar dat u zelf al niet meer in het gebied bent. Ook dan ontvangt u mogelijk nog de NL-Alert.

Kan het zijn dat een NL-Alert later binnenkomt?
Ja, er kunnen meerdere redenen zijn waarom u een NL-Alert later ontvangt. Bijvoorbeeld omdat uw toestel tijdelijk uit stond, uw toestel actief in gebruik was om bijvoorbeeld via internet een video te kijken of een app te downloaden, u in gesprek was of u tijdelijk geen bereik had. Daarnaast kan er enige tijd zitten tussen het uitzenden en het doorsturen van het bericht door de providers naar de mobiele zendmasten.

Ik heb de melding meerdere malen ontvangen?
De melding blijft als een soort radiosignaal enige tijd (ook dit regelt de meldkamer) actief in het gebied. Komt u het betreffende gebied in deze periode meerder keren binnen, dan ontvangt u ook meerde malen het bericht.

Heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid wel eens een NL-Alert verzonden?
Ja, op 27 juli 2017 en 14 december 2018. In beide gevallen was er sprake van ernstige rookontwikkeling door een brand. Daarnaast kan het zijn dat u een NL-Alert heeft ontvangen van een andere aangrenzende veiligheidsregio.

Wat staat er in een NL-Alert?
We alarmeren voor gevaar en bieden u handelingsperspectief (wat u in deze specifieke situatie moet doen). Tijdens de brand op 14 december hebben we onder andere de volgende NL-Alerts verstuurd:
NL-Alert 14-12-2018 15:41 Zeer grote brand brand met rook in Kesteren. Indien last van de rook ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Nadere info op www.crisisglz.nl.’ en
NL-Alert 14-12-2018 21:35 Brand in Kesteren onder controle. Gevaar voor de omgeving geweken. Einde berichtgeving.

Ik heb geen NL-Alert ontvangen? Wat moet ik hiervoor doen?
Bekijk de website van NL-Alert om uw telefoon in te stellen. Wij adviseren u om NL-Alert aan te laten staan op uw telefoon. U bent dan in geval van crisis snel geïnformeerd.

Ik heb gehoord dat ik NL-Alert ook via de app Yazula kan krijgen. Klopt dat?
Op 1 maart 2019 is de koppeling met Yazula live gegaan. Vanaf die datum ontvangen gebruikers van de Yazula-app ‘NL-Alert pushnotificaties’ wanneer zij hun locatievoorziening ‘aan’ hebben staan en zich bevinden in het gebied van een noodsituatie waar een NL-Alert bericht is uitgestuurd.

Hoe komen jullie aan mijn telefoonnummer?
De zendmast bereikt alle telefoons in het verzendgebied en dat staat los van het telefoonnummer. Wij gebruiken geen telefoonnummers en houden geen registratie bij van telefoonnummers.

Hoe meld ik mij af voor het NL-Alert?
Bekijk de website van NL-Alert om uw af te melden. Wij adviseren u om NL-Alert aan te laten staan op uw telefoon. U bent dan in geval van crisis snel geïnformeerd.

Wanneer is het eerstvolgende proefalarm?
Twee keer per jaar zenden we een proefalarm uit. Op de website van NL-Alert wordt deze datum aangekondigd en voorafgaand aan het proefalarm vindt er een uitgebreide informatiecampagne plaats via radio, televisie en internet.

Nieuws