Nieuwe noodverordening vastgesteld (1 april 2020, 15:45)

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, drs. H.M.F. Bruls, heeft vandaag op 1 april 2020 de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid geactualiseerd en vastgesteld. In de nieuwe noodverordening zijn de maatregelen wat betreft gebruik openbaar sanitair ten behoeve van de bestrijding van het coronavirus verwerkt.

Klik hier voor de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en op www.crisisGLZ.nl voor onze adviezen.

De eerdere Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 26 maart 2020 is hiermee ingetrokken.

Verder heeft de aangepaste noodverordening geleid tot een nieuw aanwijzingsbesluit Toezichthouders Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Nieuws