Nieuwe gebieden voor de Officieren van Dienst Brandweer

Vanaf 1 april 2019 08.00 uur hanteren we nieuwe gebieden voor de Officieren van Dienst (OvD’s) van de brandweer. In plaats van acht zijn er nu vijf OvD-gebieden.

Uitgangspunten nieuwe gebieden

Binnen de nieuwe OvD-gebieden zijn de regionale risico’s leidend. Er werd bijvoorbeeld rekening gehouden met oude historische kernen waar het nemen van preventieve maatregelen lastig is en de kans op snelle branduitbreiding groot is. Daarnaast sluiten de gebieden zo veel mogelijk aan bij één of meerdere gemeentegrenzen. Zo zijn de communicatielijnen met de gemeenten helder.

Kennis van de regio

Binnen elk OvD-gebied zijn minimaal vier en maximaal zes OvD’s beschikbaar. Uiteraard zijn deze OvD’s allemaal op de hoogte van de specifieke risico’s en dynamiek binnen het gebied en hebben de kennis van regionale procedures.

OvD-gebieden.png

Officier van Dienst

De Officier van Dienst van de brandweer komt ter plaatste bij een incident als er opgeschaald wordt. De OvD is op dat moment de hoogste leidinggevende van de brandweerlieden ter plaatse. Wanneer er sprake is van een GRIP1, neemt de OvD Brandweer deel aan het overleg van het Commando Plaats Incident (CoPI). Dit overleg wordt gevoerd met de officieren van dienst van de brandweer, geneeskundige zorg, bevolkingszorg, politie en de communicatieadviseur en wordt geleid door de leider CoPI. 

Nieuws