Nieuw seizoen brandveiligheidslessen op school gestart

De basisscholen zijn weer begonnen en dat betekent dat de brandveiligheidslessen ook weer van start gaan. De verwachting is dat we dit schooljaar weer ruim 100 basisscholen in onze regio bezoeken voor een les over brandveiligheid.

Met ingang van dit schooljaar is Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aangesloten bij de landelijke methode Brandweer op school. Dit is een doorlopende leerlijn over de brandweer. Met filmpjes en opdrachten die leerlingen klassikaal (op het digibord) of individueel kunnen maken, leren leerlingen bewust omgaan met het voorkomen van brand en weten wat ze moeten doen als er toch brand uitbreekt. Daarnaast maken de leerlingen kennis met de taken van de brandweer en leren ze over brandveiligheid op school en thuis.

De eerste les van het schooljaar werd gegeven door brandweer man Gijs, in groep 6 van een Brakelse basisschool. Zowel de kinderen als de juf waren heel enthousiast over de les. Na deze les volgen er naar verwachting nog ruim 100 lessen, verspreid over de hele regio. 

brandweer op school 27 aug 2018.jpg

Nieuws