Nieuw grensoverschrijdend netwerk maakt slagvaardiger in geval van crises

Veiligheidsregio Limburg-Noord grenst aan vier veiligheidsregio’s, waaronder Gelderland-Zuid, en twee buurlanden. Dit zorgt voor de unieke situatie dat bij iedere grote crisis er niet alleen met andere regio’s, maar ook met andere landen wordt samengewerkt. De coronacrisis, de natuurbrand in De Meinweg en recent nog het hoogwater hebben laten zien dat samenwerking noodzakelijk is. Vandaag werd dit verstevigd met de lancering van een nieuw ontmoetingsplatform tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen.

Kick-off bijeenkomst N
Vandaag vond de officiële Kick-off bijeenkomst van het N⁴-netwerk vanuit Venlo plaats. Meer dan 90 mensen van crisisbeheersing, brandweer, acute zorg en bestuurders namen digitaal deel aan deze aftrap. N⁴ staat voor het Netwerk Nederlandse en NRW Niet-politie gerelateerde crisisbeheersing. Dit is een platform van partners aan Duitse en Nederlandse zijde, die zich bezighouden met crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Grensoverschrijdende samenwerking
De veiligheidsregio brengt mogelijke risico’s in beeld en maakt plannen om een eventuele crisis te voorkomen of te bestrijden. “Al jaren wordt hierbij nauw samengewerkt met de andere regio’s in Gelderland, Brabant en Zuid-Limburg. Maar ook natuurlijk met België en vooral Duitsland, want een crisis houdt niet op bij (lands)grenzen,” vertelt Marion Holthuijsen, afdelingshoofd Crisisbeheersing.“Ziekten, branden en overstromingen stellen niet alleen onze veiligheidsregio's, waterschappen en hulpdiensten, maar ook Duitse Kreisen en hun crisismanagement op de proef. De jarenlange samenwerking op lokaal en regionaal niveau heeft haar nut bewezen en wordt daarom nu verder uitgebouwd.”

Korte lijnen tijdens crisis
Grensoverschrijdende samenwerking is gebaseerd op goede contacten, gezamenlijke oefeningen en de voortdurende uitwisseling van ervaringen. Het nieuwe N⁴-netwerk staat voor de verdieping van deze grensoverschrijdende samenwerking. Het gaat om wederzijds begrip voor en kennis van elkaars structuren en culturen. Thomas Kähler, brandweer Kreis Heinsberg vult aan: “Als je elkaar al goed kent omdat je samen oefent en crisisplannen maakt, kun je elkaar als het er om gaat veel makkelijker vinden. Verbinding, vertrouwen en voorbereiding zijn cruciaal voor goede samenwerking bij de bestrijding van een crisis. En dat is waar het uiteindelijk om gaat in ons werk.”

Ministeries
Het nieuwe netwerk N4 wordt gesteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Innenministerium NRW, Bezirksregierungen NRW, de commissarissen van de Koning van de grensprovincies, de Euregio’s en andere betrokken partners. De beide ministeries bekrachtigden dit door het ondertekenen van een gezamenlijke intentieverklaring.

Nieuws