Multinieuws #5 verschenen

In de nieuwste editie van de Multinieuws (pdf) blikken we terug op de afgelopen zomermaanden. Met onder andere:

  • De grote stalbrand in Erichem
  • Brand in een studentenhuis in Nijmegen
  • De resultaten van het nabellen van automatische brandmeldingen
  • De activiteiten rondom het jaarthema 'Brand en verminderd zelfredzamen'
  • De nieuw ontworpen 'doorzocht-labels' bij woningbranden
  • De samenwerking met onze Duitse collega's

Multinieuws is een digitale uitgave van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De nieuwsbrief wordt verzonden aan bestuurders, partners in veiligheid en andere betrokkenen bij de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid.

Wilt u de Multinieuws ook per e-mail ontvangen? Meld u dan aan via communicatie@vrgz.nl.

Nieuws