Meterkastkaart helpt inwoners Gelderland-Zuid bij voorbereiding op uitval van stroom, gas of water

Uit onderzoek van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) naar hoe getroffen inwoners omgaan met uitval van vitale voorzieningen in de gemeenten Buren, Culemborg en Geldermalsen blijkt dat inwoners behoefte hebben aan informatie die ze ook kunnen raadplegen als er geen stroom of internet is. De VRGZ heeft daarom een meterkastkaart ontwikkeld met de belangrijkste informatie rondom de uitval van stroom, gas en water.

Meterkastkaart voor inwoners Gelderland-Zuid
Inwoners die meededen aan het onderzoek gaven aan dat ze in de toekomst graag via een website en sociale media informatie over de voorbereiding op een uitval van vitale voorzieningen willen ontvangen. Daarnaast gaven ze aan dat ze ook juist behoefte hebben aan bijvoorbeeld een flyer, zodat ze ook tijdens een stroomstoring over informatie kunnen beschikken. Om inwoners hierbij te helpen, heeft de VRGZ een meterkastkaart ontwikkeld met daarop belangrijke telefoonnummers, instructies over wat inwoners moeten doen tijdens een uitval, een overzicht van kanalen waar informatie kan worden gevonden en een checklist voor een noodpakket.

Download de meterkastkaart hier en hang 'm op!

Problemen als gevolg van stroomuitval en waterstoring
Voornaamste problemen die inwoners hebben ervaren als gevolg van de stroomuitval
zijn het uitvallen van apparaten, verwarming, licht en het ontbreken van internetverbinding. De voornaamste problemen die inwoners hebben ondervonden door de drinkwaterverontreiniging zijn het niet uit de kraan kunnen drinken, het water eerst koken voor gebruik, het water niet kunnen gebruiken voor andere zaken als douchen of wassen en het ontbreken van drinkwater in huis.

Informatievoorziening
Inwoners hebben via diverse manieren informatie gezocht tijdens de storingen.
Stroomuitval
1. Via buren, bekenden of familie
2. Facebook
3. Omroep Gelderland

Drinkwaterverontreiniging
1. Brief op huisadres
2. Facebook
3. Via website van Vitens

Wat opviel was dat zowel bij de stroomstoring als bij de drinkwaterverontreiniging mensen de informatievoorziening onvoldoende vonden (64% en 45%). Een factor die bij de stroomuitval meespeelt is dat veel elektronische en online middelen niet beschikbaar waren.

Noodpakket deels in huis, maar niet bewust
In de vragenlijst was er ook aandacht voor het noodpakket. Een aantal spullen uit het noodpakket, zoals een zaklamp, gereedschapskist en kaarsen, hebben de meeste mensen in huis. Minder vaak hebben mensen een radio op batterijen, flessen drinkwater en kopieën van belangrijke papieren in huis. De meeste inwoners geven aan deze spullen niet bewust in huis te hebben voor bijvoorbeeld een stroomuitval. De nieuw ontwikkelde meterkastkaart laat zien wat mensen idealiter in huis moeten hebben om voorbereid te zijn op een storing van gas, water of elektriciteit. 

Download de meterkastkaart hier en hang 'm op!

Over het onderzoek
In de periode september t/m december heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) een onderzoek gedaan naar de omgang met uitval van vitale voorzieningen onder inwoners. De vragenlijst is uitgezet onder inwoners van de gemeente Buren, Culemborg en Geldermalsen. De vragen hadden betrekking op twee incidenten: de grote stroomuitval naar aanleiding van de apache die in een hoogspanningsmast was gevlogen in november 2017 in Buren, Culemborg en Geldermalsen en op de drinkwaterverontreiniging  in juni 2018 in Geldermalsen. Inwoners werd onder andere gevraagd naar de problemen die zij hebben ondervonden, via welke middelen ze informatie hebben gezocht, wat in de toekomst zou kunnen worden verbeterd op het gebied van communicatie en hoe inwoners zich voorbereiden op een incident of crisis.

plaatje meterkastkaart.PNG

Nieuws