Maart roert zijn staart en april doet wat hij wil

Niets is zo onvoorspelbaar als het weer. Maar dat het af en toe eens regent of flink plenst, dat blijkt altijd weer een zekerheidje. Daarnaast weten we ook dat we via de Rijn en Maas water ontvangen uit Zwitserland, Frankrijk en Duitsland. Hevige neerslag in deze riviergebieden, leidt dan ook tot hoge waterstanden. Dit levert niet alleen mooie plaatjes op, maar soms ook overlast. Enkele gemeenten langs de Waal (Rijn en IJssel) hebben in maart de laaggelegen kades moeten afsluiten en opgeroepen om bijvoorbeeld auto’s daar niet te parkeren.

Gelukkig beschikken we over sterke dijken. Om ook in de toekomst droge voeten te kunnen houden, heeft Rijkswaterstaat de afgelopen jaren veel werk verzet. Op veel plekken heeft de rivier bij een toename van water meer ruimte gekregen door de aanleg van watergeulen, het verleggen van dijken landinwaarts en het verlagen van de uiterwaarden. Hierdoor ontstaat ook minder druk op de dijken.

Maar wat als het toch misgaat?
De kans op een dijkdoorbraak of een overstroming door hoge waterstanden is niet heel waarschijnlijk, de impact als het toch gebeurt, is daarentegen erg hoog. In het gebied Gelderland-Zuid kennen we acht dijkringen, die te vergelijken zijn met een grote badkuip. Als een dijk het begeeft, stroomt een heel gebied onder. Uiteraard zien verschillende overheidsdiensten dergelijke situaties ver van tevoren aankomen en zullen ze u waarschuwen en alarmeren. Maar bent u hierop eigenlijk voorbereid? Heeft u een noodpakket in huis en kent u eventuele vluchtroutes. Daarnaast bestaan er verschillende sites en apps waarop met een klik kunt zien hoe hoog het water bij u zou kunnen komen. Op www.overstroomik.nl zit bijvoorbeeld een handige postcodechecker en het waterschap Rivierenland maakte een bijzondere app -> www.tothier.nu

tot hier.png

En als het heel hard regent?
Tot slot besteden we in dit bericht ook nog even aandacht aan hevige regenval. Op dit soort momenten krijgt onze meldkamer veel telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben. Situaties die levensbedreigend zijn krijgen uiteraard voorrang op andere hulpverzoeken. Medewerkers van de meldkamer die telefoontjes aannemen maken een snelle inschatting van het risico en kunnen daardoor niet iedereen volledig en uitgebreid te woord staan. Door drukte kan het ook langer duren voordat je de meldkamer kunt bereiken. Bel daarom alleen bij acuut gevaar of spoed het alarmnummer 112. Is het niet acuut, neem dan contact op met je gemeente.

Nieuws