Jaaroverzicht themajaar 'Hoog water'

Het themajaar ‘hoog water’ zit er bijna op. Doel van zo’n jaar themajaar is een belangrijk risico uit ons regionaal risicoprofiel in de volle breedte te bekijken en te onderzoeken. Samen met gemeenten en crisispartners hebben we als Veiligheidsregio uitvoering gegeven aan een groot aantal activiteiten die in het teken stonden van dit risico. Om dit te illustreren hebben we een kort jaaroverzicht gemaakt.

Jaarverslag thema hoog water.png

Jaarthema’s regionaal beleidsplan
Op basis van een zorgvuldige afweging van alle risico’s die aan¬wezig zijn binnen Gelderland-Zuid zijn vier priori-taire risico’s benoemd als jaarthema’s. Het gaat om de thema’s hoog water, brand en verminderd zelfredzamen, continuïteit en gevaarlijke stoffen. In 2017 gaan we aan de slag met het thema ‘Brand en verminderd zelfredzamen’. Ook van dit thema houden we u op de hoogte.

jaarthema's.png

 

Deel deze informatie via:

Nieuws