Imago ambulancezorg onverminderd goed

Welk beeld hebben Nederlanders van ambulancezorg? Wat weten ze van ambulancezorg en hebben ze er vertrouwen in? Deze vragen stonden centraal in het imago-onderzoek ambulancezorg dat Newcom Research & Consultancy voor de vijfde keer in opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) uitvoerde. Uit de resultaten blijkt dat de ambulancesector en haar professionals nog steeds een sterk geladen imago hebben en vooral bekend staan als deskundig en professioneel.

Het imago bestaat uit beelden, ervaringen en ideeën over ambulancezorg. Mensen vormen zich een beeld door wat zij zien, horen en lezen over ambulancezorg en door de verwachtingen die zij van ambulancezorgprofessionals hebben. Han Noten, voorzitter AZN: “We meten het imago van onze sector elke twee jaar. Zo kunnen we ons imago blijvend monitoren en onjuiste beelden bijsturen als dat nodig blijkt te zijn. Een sterk imago helpt ons namelijk om draagvlak te krijgen bij onze relatiegroepen. Ik ben er trots op dat de ambulancesector en alle mensen die hier werken en dagelijks met veel kennis en passie ambulancezorg verlenen, weer hoge ogen scoren. Dit bevestigt dat het brede publiek ambulancezorg en onze zorgprofessionals op waarde weten te schatten”.

Beeldvorming, vertrouwen en aantrekkelijkheid van de sector als werkgever stijgen
Tim Jonker, marktonderzoeker bij Newcom: “We zien in de afgelopen metingen dat steeds meer respondenten aangeven dat het hen leuk lijkt om in de ambulancezorg te werken. Met name onder (jong)volwassenen tot 40 jaar is de aantrekkelijkheid van de ambulancesector groot. Nederlanders zien de meldkamercentralisten en ambulancezorgprofessionals wederom als deskundig en professioneel. Termen als ‘onbaatzuchtig inzetten’ en ‘vol passie en overgave’ blijken typerend voor het beeld dat het brede publiek van hen heeft. Opvallend is dat meldkamercentralisten ambulancezorg steeds vaker gezien worden als zorgprofessionals die tijdens 112-meldingen deskundige uitleg en zorginstructies geven over hoe te handelen. We kunnen al met al concluderen dat de ambulancesector dit jaar wederom goed gescoord heeft”, aldus Jonker.

Over het onderzoek
Het imago-onderzoek ambulancezorg betreft een online onderzoek onder een representatieve steekproef van Nederlanders van 18 jaar en ouder. De vragen en stellingen zijn vergelijkbaar met eerdere imago-onderzoeken ambulancezorg, waardoor goed vergeleken kan worden en significante verschillen kunnen worden vastgesteld.

Lees het imago-onderzoek

Deel deze informatie via:

Nieuws