Gevaarlijke gassen uit ingekuilde maïs

De maïsoogst en het inkuilen van de gehakselde maïs zijn dit jaar weken eerder begonnen dan normaal. Door de droogte van de afgelopen maanden bevindt zich in de mais veel meer stikstof dan gewoonlijk. Hierdoor ontstaan bij het inkuilen - naast de altijd gevormde kooldioxide - ook nitreuze gassen. Deze zijn zeer giftig en bijtend en kunnen grote risico’s opleveren voor mens en dier. 

Wat kun je doen als burger/voorbijganger?

Zie je (donkere) dampen of gassen boven een weiland of bij een boerderij hangen? Blijf er dan uit de buurt en bel de brandweer via 112.

Wat kun je doen als agrariër?

  • Laat mensen en dieren zeker de eerste 2 weken na het inkuilen niet in de buurt van de kuil komen.
  • Zet de kuil desnoods af met lint of hekken. Zet dus ook geen kalverboxen in de buurt van de kuil.
  • Als het folie opbolt, open dit niet om de kuil te ontluchten. Dit is levensgevaarlijk als er nitreuze gassen onder zitten.
  • Blijf altijd bovenwinds van de gassen. Vermijd elk contact. 
  • Vooral bij windstil weer is de situatie gevaarlijk, omdat de gassen dan blijven hangen.
  • Als er zichtbaar gassen vrijkomen uit de kuil en de kuil vlakbij een woning, stal of de openbare weg ligt, waardoor er gevaar bestaat dat mens en dier de gassen kunnen inademen, bel dan de brandweer via 112. 
  • Als er sprake is van acuut gevaar, evacueer mensen en dieren direct naar veilig gebied.  
  • Houd rekening met het draaien van de wind. Als er nu geen gevaar is maar dat wel kan komen, plan dan vooruit welke noodmaatregelen eventueel getroffen moeten worden. Controleer regelmatig het weerbericht en de lokale situatie bij de kuil.

Advies van de LTO.

Nieuws