Geen Nood Bij Brand in zorgcentrum Ravestein

Op 7 april 2016 sloten zorgcentrum Ravestein in Geldermalsen en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een convenant af. Dit convenant is onderdeel van ‘Geen Nood Bij Brand!’, een methode om de brandveiligheid in onder meer zorginstellingen te bevorderen. Met het convenant zijn Ravestein en de veiligheidsregio partners in veiligheid geworden.

De basis van ‘Geen nood bij brand!’ is samenwerking. Samenwerken aan veiligheid in de zorg. In plaats van regelgericht toezicht, wordt met ‘Geen nood bij brand!’ naar een situatie gestreefd waarin zorginstelling en brandweer sámen kijken naar brandveiligheid en waarin medewerkers, leidinggevenden, directie en bewoners van de instelling zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden op het terrein van brandveiligheid. Voorkomen van brand is altijd beter dan blussen en alleen samen kom je tot de best denkbare oplossingen die minimaal voldoen aan de wettelijke brandveiligheidseisen.

Veiligheidsexpeditie
Om tot ‘Geen nood bij brand!’ te komen, wordt bij de zorginstelling eerst een nulmeting uitgevoerd. Voorwaarde voor het afsluiten van een convenant is onder andere dat het pand voldoet aan de wettelijke brandveiligheidseisen. Daarna kan gezamenlijk worden besloten om een convenant af te sluiten om de samenwerking én de bewustwording rondom brandveiligheid te vergroten. De brandweer voert daarna samen met de locatiemanager, het afdelingshoofd, de bedrijfshulpverleningsorganisatie en cliënten of bewoners een zogenaamde veiligheidsexpeditie uit. Daarbij worden zaken besproken die het brandveilig gebruik van het pand kunnen verbeteren. Daarna vinden ontruimingsoefeningen plaats en wordt een e-learning-traject voor de medewerkers georganiseerd.

Zorgcentrum Ravestein maakt onderdeel uit van de Stichting Zorgcentra Rivierenland en bestaat uit drie afdelingen met in totaal 135 bewoners. Overdag werken er ongeveer 50 medewerkers.

Het convenant is ondertekend door de locatiemanager van zorgcentrum Ravestein, de heer Wim van Sijll, en manager Brandweer Roland Pricken die het thema Brandveilig Leven in portefeuille heeft.

Ondertekening_Convenant.jpg

 

Deel deze informatie via:

Nieuws