Friday fact 5 juli

In deze MCU is meer overlegruimte en hebben we meer technische mogelijkheden. Bij een GRIP1-situatie (Gecoördineerde Regionale IncidentBestrijdingsProcedure) wordt er een mobiele vergaderruimte geplaatst waar de hulpverleners van politie, brandweer, gemeente, gezondheidszorg en communicatie afstemmen.

20190705.png

Nieuws