Friday fact 6 september

BRZO staat voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Dit zijn bedrijven waar relatief grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn (verwerkt, bewerkt of opgeslagen). Bekijk via www.risicokaart.nl welke risico's er rondom jouw huis zijn.

20190906.png

Deel deze informatie via:

Nieuws