Fictief incident: systeemtest Hermes gestart

Op 5 oktober is door de oefenleiding om 07:15 uur het startsein gegeven voor de systeemtest ‘Hermes’. De systeemtest staat in het teken van drie flinke kettingbotsingen in de mist waarbij ook een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen is betrokken en een bus met schoolkinderen. Het incident zal leiden tot het in actie komen van de volledige regionale en lokale crisisorganisatie tot en met GRIP 4 (intergemeentelijke ramp).

Het jaarlijks houden van een systeemtest is een wettelijke verplichting voor alle veiligheidsregio’s. Doel is om de crisisorganisatie te toetsen en te verbeteren. Hierbij wordt gelet op organisatie, alarmering, opschaling en informatiemanagement. De inspectie Justitie en Veiligheid kijkt tijdens de test mee. Zij controleren of de aanpak van de systeemtest en de toetsing voldoen aan de criteria die in de wet staan (de Wet en het Besluit Veiligheidsregio’s).

Wie doen er mee aan de systeemtest Hermes?

Naast de gemeente Druten, Beuningen en de hulpverleningsdiensten doen ook diverse andere veiligheidspartijen mee aan de systeemtest: Waterschap Rivierenland, Omgevingsdienst regio Nijmegen en Calamiteitenzender Omroep Gelderland. Tijdens de systeemtest wordt verwacht dat alle partijen doen, wat ze bij een reëel incident ook altijd doen.

Wat merk ik als inwoner van de gemeente Beuningen en Druten van de systeemtest?

In principe merken inwoners en bezoekers van de gemeente Beuningen en Druten weinig van de systeemtest. Het incident wordt gesimuleerd door middel van foto’s en situatietekeningen. Wel kan het dat er brandweerwagens of ambulances te zien zijn richting een afgesproken locatie in de buurt van de Maas en Waalweg, waar het Commando Plaats Incident (CoPI) is ingericht.

Persvragen over de systeemtest?

Voor de pers is tijdens de systeemtest (tussen 08:00 uur en 17:00 uur) de persvoorlichter van de VRGZ bereikbaar via telefoonnummer 06-10503149.

Nieuws