Fictief incident - Systeemtest Geronimo gestart

Op dinsdag 2 februari 2016 gaf de oefenleiding om 19:00 uur het startsein voor de systeemtest ‘Geronimo’. De systeemtest staat in het teken van een fictief incident met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Zaltbommel (Sachem Europe B.V.). Het incident zal leiden tot het in actie komen van de volledige regionale en lokale crisisorganisatie tot en met GRIP 3 (gemeentelijke ramp). 

Het jaarlijks houden van een systeemtest is een wettelijke verplichting voor alle veiligheidsregio’s. Doel is om de crisisorganisatie te toetsen en te verbeteren. Hierbij wordt gelet op organisatie, alarmering, opschaling en informatiemanagement. De inspectie van Veiligheid en Justitie kijkt tijdens de test mee. Zij controleren of de aanpak van de systeemtest en de toetsing voldoen aan de criteria die in de wet staan (de Wet en het Besluit Veiligheidsregio’s).

 

Wat is het scenario van de systeemtest?

De systeemtest startte bij de gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid met meerdere (fictieve) meldingen van een bedrijfsongeval bij Sachem. Een tankwagen met 20.000 liter epichloorhydrine is door een nog onbekende oorzaak het magazijn ingereden en richtte daar een flinke ravage aan. Hierdoor brak brand uit in één van de compartimenten waar voornamelijk brandbare stoffen opgeslagen liggen. Doordat de tankwagen zich flink in het gebouw heeft geboord functioneert een aantal brandveiligheidsvoorzieningen niet naar behoren. Er trekt een fictieve rookwolk richting de A2 met zwarte, grijze en witte flarden rook.

 

Waarom is de systeemtest bij Sachem?

Conform het Regionaal Beleidsplan van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, is een incident met giftige stoffen in de buitenlucht één van de prioritaire scenario’s waarop de Veiligheidsregio zich dient voor te bereiden. Sachem is een chemisch bedrijf, welke organische stoffen produceert die als

grondstoffen kunnen dienen voor onder meer papier, kunststoffen, cosmetische- en farmaceutische producten. Bij de productie worden giftige, (zeer) brandbare en/of agressieve stoffen gebruikt.

 

Wie doen er mee aan de systeemtest Geronimo?

Naast de gemeente Zaltbommel en de hulpverleningsdiensten doen ook diverse andere veiligheidspartijen mee aan de systeemtest: het RIVM, Waterschap Rivierenland, Omgevingsdiensten regio Rivierenland en regio Nijmegen, Calamiteitenzender Omroep Gelderland en natuurlijk het bedrijf Sachem zelf. Tijdens de systeemtest wordt verwacht dat alle partijen hetgeen doen, wat ze bij een reëel incident ook altijd doen. 

 

Wat merk ik als inwoner van de gemeente Zaltbommel van de systeemtest?

In principe merken inwoners en bezoekers van de gemeente Zaltbommel weinig van de systeemtest. Het incident wordt gesimuleerd door middel van een virtueel platform. Wel kunnen er enkele vervoersbewegingen van hulpverleningsdiensten worden waargenomen richting het terrein van Sachem alwaar het commando plaats incident (CoPI) is ingericht.

 

Persvragen over de systeemtest?

Voor de pers is tijdens de systeemtest (tussen 19:00 uur en 23:00 uur) de communicatiemedewerker van de VRGZ bereikbaar via telefoonnummer 06-10503149.

Deel deze informatie via:

Nieuws