Eerste Multinieuws 2018 special over jaarthema 2017

De eerste Multinieuws van 2018, een digitale uitgave van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is gewijd aan het jaarthema van 2017: ‘Brand en verminderd zelfredzamen’.

Afgelopen jaar onderzochten we welke maatregelen ingezet kunnen worden om de kwetsbaarheid van deze kwetsbare doelgroep bij brand te verkleinen. Ook waren er allerlei activiteiten om het onderwerp ‘Brand en verminderd zelfredzamen’ onder de aandacht te brengen.

De kennis en ervaringen die deze activiteiten ons opgeleverd hebben, geven ons en onze crisis- en ketenpartners richting voor het bepalen van wat we kunnen doen om zo goed mogelijk mensen die verminderd zelfredzaam zijn, te helpen bij incidenten, crises en rampen.

We hebben nu een beter beeld van de activiteiten waarop we ook de komende jaren kunnen en zullen inzetten om onze regio voor deze doelgroep nog veiliger te maken.

In deze Multinieuws-special (pdf) een terugblik op de activiteiten in 2017 en de belangrijkste opbrengsten daarvan.

Multinieuws is een digitale uitgave van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De nieuwsbrief wordt verzonden aan bestuurders, partners in veiligheid en andere betrokkenen bij de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid.

Wilt u de Multinieuws ook per e-mail ontvangen? Meld u dan aan via communicatie@vrgz.nl.

 

Nieuws