Een kijkje achter de schermen van de cliëntenraad van Ambulancezorg Gelderland-Zuid

Ambulancezorg Gelderland-Zuid heeft een cliëntenraad om de belangen van de mensen die van ambulancezorg gebruik moeten maken te behartigen. Deze cliëntenraad bestaat nu uit 5 leden. Anja en Dominic vertellen meer over hun werk in de cliëntenraad.

Even voorstellen:
Anja Hulsbergen is locatiemanager van een verpleeg-/verzorgingshuis in Ameide. Ze is lid geworden van de cliëntenraad om belangen te behartigen en een toegevoegde waarde te zijn voor de zorg. Als lid van de cliëntenraad wil Dominic Achterberg, 27-jarige wijkverpleegkundige uit Tiel, een bijdrage leveren aan een betere behandeling van zijn collega's op de ambulance.

Dominic: “Deelname aan de cliëntenraad geeft mij voldoening naar de maatschappij. Ik kan hiermee een mooie, betekenisvolle, bijdrage leveren aan de ambulance en inzicht krijgen in de acute medische wereld.”

Waar houdt de cliëntenraad zich mee bezig?

De cliëntenraad houdt zich bezig met onderwerpen zoals aanrijtijden, klachten, jaarverslagen en meerjarenbeleidsplannen. Met als doel goede en deskundige ambulancezorg te waarborgen binnen Gelderland-Zuid.

‘Lastig om mensen te werven’

Anja: ‘De grootste uitdaging voor de cliëntenraad is de zichtbaarheid en bekendheid bij ambulancemedewerkers en cliënten. Veel medewerkers en cliënten weten überhaupt niet dat de cliëntenraad bestaat, laat staan dat ze er gebruik van mogen/kunnen maken.’ Daarom is het niet alleen lastig om mensen te werven, maar ook lastig om de juiste informatie te krijgen om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren. Om contact met de achterban te krijgen, organiseert de cliëntenraad panelgesprekken en krijgen patiënten een folder mee van het ambulancepersoneel.

Jouw stem en betrokkenheid maken het verschil

Iedereen met interesse kan lid worden van de cliëntenraad. Anja: “Mijn grootste motivatie hiervoor is het belang te behartigen van mensen die met een ambulance vervoerd worden, meestal niet omdat ze dat graag willen, maar omdat het moet. En juist omdat het om kwetsbare mensen gaat, is het van belang dat zij vertegenwoordigd worden.”

Word jij lid van de cliëntenraad?

Ben je net zoals Dominic en Anja gepassioneerd over het verbeteren van de ambulancezorg en het vertegenwoordigen van de belangen van patiënten? Overweeg dan om lid te worden van de cliëntenraad van Ambulancezorg Gelderland-Zuid. Je krijgt de kans om jouw medische expertise en perspectief in te brengen en met jouw ervaring maken we de kwaliteit van de ambulancezorg steeds een stukje beter.

Wat wordt er van je verwacht in de cliëntenraad?

De cliëntenraad vergadert zes keer per jaar en je ontvangt een vergoeding van €175 per vergadering. Voorafgaand aan deze zes vergaderingen, is er een intern overleg. Daarnaast is er een jaarlijkse evaluatie en vinden er panelgespreken plaats met patiënten. Het is goed om te weten dat de cliëntenraad iemand zoekt die in Gelderland-Zuid woont.

Wil je meer informatie? Neem contact op met Karin Kalthoff en zij beantwoordt al je vragen (karinkalthoff@participatiepartners.nl).

Deel deze informatie via:

Nieuws