Cybersecurity, cybercrime en veiligheidsregio’s: stem op ons plan

Cybersecurity: misschien niet het eerste onderwerp waar je aan denkt bij een veiligheidsregio. Toch is het niet zo ver gezocht. Veiligheidsregio’s gaan in essentie over het voorkomen en beheersen van crises. Branden blussen, mensen evacueren, reanimeren en vervoeren naar ziekenhuizen.
Naast deze kerntaken is de focus van de veiligheidsregio’s steeds meer gericht op het zoveel mogelijk voorkómen van crises. Om dat te kunnen, moet je wel weten welke risico’s er zijn, want dan pas kun je gericht sturen op voorkomen. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft een innovatief idee dat meedingt naar de Don Berghuijs Award.

Nieuwe digitale risico’s: cybercrime

We zien in een relatief kort tijdsbestek nieuwe risico’s ontstaan waarvan we de aard en de omvang nog niet goed kennen. Digitale risico’s: cyberaanvallen en cybercriminaliteit. We weten dat deze kunnen leiden tot grote en onbekende effecten. Wat gebeurt er bij het openzetten van sluizen, het laten ontsnappen van gifwolken of het platleggen van de meldkamers. Wat als dit na elkaar gebeurt of gelijktijdig? We weten dat deze incidenten en crises vaker kunnen gebeuren, dat omwonenden hierdoor vaker gevaar lopen en dat veiligheidsregio’s dus vaker in actie moeten komen.

Kennisdeling in regionaal netwerk

Veiligheidsregio’s kennen de bedrijven en de gemeenten in hun regio. Daarom willen wij op het geografische niveau van onze veiligheidsregio een pilot van een kennisnetwerk organiseren, waarin bedrijven, kennisinstellingen en veiligheidsregio’s zitten. In een vertrouwelijke setting delen zij hun kennis en ervaringen, hun aanvals- en verdedigingsinformatie zodat vergelijkbare bedrijven (bijvoorbeeld die met gevaarlijke stoffen werken) en instellingen (bijvoorbeeld op het gebied van de zorg) inzicht krijgen in de dreigingen waarmee ze mogelijk op korte termijn te maken krijgen en hoe die het beste aangepakt kunnen worden. Zo hoeven zij niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden.

Doel is om van elkaar te leren wat werkt. Daardoor zijn zij zelf beter in staat cybersecurity te organiseren. Voor de veiligheidsregio’s biedt dit platform ook een goede ingang om zich beter voor te kunnen bereiden op incidenten die het gevolg zijn van cyberattacks.

Bij het opzetten van dit netwerk krijgen wij hulp van onder andere de leden van ons team, waaronder de NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum).

Breng je stem uit op dit plan

Wij willen met het idee voor dit platform de Don Berghuijs Award winnen. Stem vóór 10 mei op ons als je ook gelooft dat met dit kennisnetwerk een stap in de goede richting wordt gezet in het vergroten van de cyberveiligheid en dus de fysieke veiligheid voor alle burgers, dus ook voor jou.

Stem op team 6 van de Innovatie Challenge (onderaan de pagina)

Op dit moment draait de film Zero Days in de bioscoop. In deze trailer zie je op indringende wijze wat de gevaren van cybercrime zijn.

Deel deze informatie via:

Nieuws