Culemborg en Zaltbommel bieden samen 225 opvangplekken voor asielzoekers in regio Gelderland-Zuid

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid biedt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) vanaf maandag 18 juli 225 opvangplekken aan voor asielzoekers voor wie in het asielzoekerscentrum in Ter Apel geen plek is. Deze crisisnoodopvanglocaties worden gerealiseerd in Culemborg (160 plekken) en Zaltbommel (65 plekken). De VRGZ ondersteunt beide gemeenten bij de organisatie, inrichting en bemensing van de opvanglocaties.

Crisisnoodopvang in Culemborg en Zaltbommel
Gemeente Zaltbommel heeft Sporthal de Ring beschikbaar gesteld als crisisnoodopvanglocatie. Deze locatie is beschikbaar vanaf maandag 18 juli tot uiterlijk 1 oktober 2022 en biedt plaats voor maximaal 65 asielzoekers. Gemeente Culemborg biedt in dezelfde periode 160 opvangplekken aan op de Bellweg in Culemborg. Hiermee wordt het asielzoekerscentrum in Ter Apel ontlast.

Hubert Bruls, voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, over de opvang van asielzoekers: ‘Het is een schrijnende situatie dat er dag in dag uit mensen in een onmenselijke situatie in Nederland verblijven. Ook al ligt de formele verantwoordelijkheid voor het oplossen van dit probleem niet bij de gemeenten en veiligheidsregio’s, zien we het als onze plicht om hier, met ondersteuning van het Rijk, onze medemenselijke verantwoordelijkheid in te nemen. Ik ben blij en dankbaar dat de gemeenten Culemborg en Zaltbommel hier hun bijdrage aan leveren.’

Versnelde huisvesting voor statushouders
De Veiligheidsregio’s zijn ook door het ministerie gevraagd statushouders versneld te plaatsen zodat hierdoor ook ruimte in asielzoekerscentra ontstaat. Concreet betekent dit dat in Gelderland-Zuid 183 woningen of tussenvoorzieningen worden gezocht om deze statushouders de komende zes weken te huisvesten. Iedere gemeente onderzoekt welke mogelijkheden geboden kunnen worden zodat de huisvesting zo snel mogelijk plaats kan vinden.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gaat onverminderd door. Inmiddels zijn 1.567 van de 1.784 plekken in onze regio bezet en blijven gemeenten zich inzetten voor het openen van nieuwe locaties. De verwachting is dat er rond medio augustus er circa 2.800 noodopvangplekken beschikbaar zijn.

Nieuws