Convenant tussen GGz-instellingen, politie, ambulancediensten en OM

De politie, Reinier van Arkel, GGz Eindhoven, GGZ Oost Brabant, RAV Brabant Midden-West-Noord, Ambulancezorg Gelderland-Zuid, RAV Brabant-Zuidoosten het Openbaar Ministerie hebben gezamenlijk een ‘Convenant samenwerking in Brabant’ gesloten. De partijen werken nu nog nauwer samen op thema’s als orde en veiligheid, aangiftebeleid, vervoer en informatie-uitwisseling. In de praktijk betekent dit dat er betere afstemming en duidelijkere kaders zijn, voor cliënten die in een crisis raken sluit het zorgaanbod hierdoor nog beter aan.

 In het convenant zijn onder andere aanvullende afspraken gemaakt over crisisbeoordeling, samenwerkingen op de GGZ-terreinen en samenwerking in de wijk. Zo is er afgesproken hoe medewerkers van GGZ ondersteuning kunnen krijgen van de politie in de wijk en in de klinieken. Deze en andere afspraken zijn gemaakt om de efficiëntie van de acute zorgketen nog meer te verhogen, de afspraken op de werkvloer uniformer te maken en de samenwerking te intensiveren.

Pierre van Grunsven, arts/medisch manager Ambulancezorg Gelderland-Zuid: “Dit convenant is een goed voorbeeld van het huidige landelijke beleid ‘Juiste zorg op de juiste plaats’. Door de nauwe samenwerking en regelmatige casuïstiekbespreking met politie en GGZ wordt de samenwerking, het bieden van passend vervoer en daardoor de zorg voor de psychiatrische patiënt, alleen maar beter.

Ger Jacobs, directeur RAV Brabant Midden-West-Noord: “De ambulancediensten in Oost-Brabant zorgen voor veilig en deskundig vervoer van verwarde personen. Een belangrijk onderdeel in de zorgketen die, in het belang van deze kwetsbare patiënten, naadloos op elkaar moet aansluiten. Iedere partner neemt daarvoor zijn verantwoordelijkheid, vanuit de eigen deskundigheid.  Dit convenant geeft daar inhoud aan maar doet ook een beroep op de onderlinge betrokkenheid om elkaar actief te ondersteunen in de soms ‘grijze’ gebieden. Mooi dat dit convenant in zo’n goede harmonie tot stand is gekomen!”.

De betrokken partijen zijn verheugd met het convenant en benadrukken dat het een convenant in beweging is. Hierdoor kunnen andere netwerkpartners zich in de toekomst bij het convenant aansluiten. De betrokken partijen hopen dat het daarnaast een aanzuigende werking heeft op andere regio’s om ook daar de acute zorgketen nog verder te versterken.

Nieuws