Convenant Geen Nood Bij Brand met ’s Heeren Loo voor 5 jaar verlengd.

Op dinsdag 3 maart hebben ’s Heeren Loo Zuidoost-Nederland (locaties Druten) en Zuid-Nederland (locaties Tiel, Kerk Avezaath, Geldermalsen en Zaltbommel) een vernieuwd convenant Geen Nood Bij Brand getekend. Het eerste convenant is in 2014 ondertekend en eindigde eind 2019.

In de afgelopen 5 jaren hebben we op een heel prettige en duidelijke samenwerking mooie stappen kunnen zetten. Met name het bewust worden en vergroten van de kennis rondom brandveiligheid bij de zorgmedewerkers is een mooi proces geweest. Daarnaast zijn de mensen van vastgoed en de facilitaire diensten zeker ook in dit traject betrokken. Ook zij hebben ervaren dat het toepassen van GNBB een meerwaarde heeft voor de brandveiligheid in en rondom hun gebouwen.

Bij het welkomstwoord werd dan ook veel waardering uitgesproken door de directie van de beide gebieden. Waardering voor de eigen medewerkers maar zeker ook naar de Brandweer Gelderland-Zuid. Ook waren ze verheugd dat beide partijen deze samenwerking dan ook willen voortzetten.

Het nieuwe convenant is ook weer ondertekend voor een periode van 5 jaar. Vanuit het team Brandveilig Leven gaan we weer voortvarend aan de slag met deze organisatie om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid nog meer te bevorderen.

Op onderstaande foto het officiële momentje van de ondertekening:
GNBB maart 2020 SHL.png (1)

V.l.n.r. David van Leeuwen (regiodirecteur ’s Heeren Loo Zuidoost-Nederland), Marcel Meeuse (manager brandweer Gelderland-Zuid), Wim Vonk (regiodirecteur a.i. Zuid-Nederland).

Nieuws