Bachelor medisch hulpverleners (BMH) op de ambulance

Bachelor Medisch Hulpverleners die de Bacheloropleiding Medische Hulpverlening (BMH) succesvol hebben afgerond, kunnen sinds mei 2017 ook aan de slag in de ambulancezorg. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in april 2017 toestemming gegeven voor een experimenteerperiode van maximaal vijf jaar waarmee de benodigde juridische voorwaarden in het kader van de Wet BIG tijdens het experiment geregeld zijn. De medisch hulpverlener ambulancezorg verleent patiënten dezelfde zorg als de ambulanceverpleegkundige en volgt hierbij het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).
In Gelderland-Zuid zijn inmiddels 2 BMH'ers in dienst en zijn er 2 nog bezig met hun stage.

Aanvullend op de bacheloropleiding dient namelijk een uitgebreid inwerkprogramma binnen de ambulancezorg te worden gevolgd. Ervaren werkbegeleiders staan de medisch hulpverlener ambulancezorg bij tijdens het traineetraject. Nadat het traineeprogramma met succes is doorlopen, kan de medisch hulpverlener ambulancezorg zelfstandig aan de slag in de ambulancezorg.

Bekijk de film van Janneke waarin ze vertelt over haar eerste ervaringen in de praktijk:

BMH-film.PNG

Nieuws