Samenwerken aan de meldkamer van de toekomst: website live

Op 12 februari is de website van de kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) live gegaan: www.k-lmo.nl.  Daarop is informatie te vinden over de kwartiermakersorganisatie, de transitie en over zaken als financiën, personeel en organisatie, diensten, producten en ICT. 

Website KLMO (2).PNG
Op weg naar één organisatie
Om nu en in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag van de burgers, moet de meldkamer anders worden ingericht. De 22 meldkamers van de veiligheidsregio's worden daarom samen met de meldkamerfuncties van de landelijke eenheid van de politie in Driebergen en de meldkamers van de Koninklijke Marechaussee (kMar) samengevoegd tot één Landelijke Meldkamerorganisatie met 10 locaties.

Informatie over voortgang 
Momenteel bereidt de kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie deze verandering voor samen met de betrokken partijen; politie, brandweer, ambulancezorg, veiligheidsregio's en KMar.
Via de nieuwe website wordt u op de hoogte gehouden van dit proces.
U vindt er verder veelgestelde vragen en ook nieuwsbrieven en achtergronddocumenten over de Landelijke Meldkamerorganisatie. 

Deel deze informatie via:

Nieuws