Online risicowijzer

Wat moet u als inwoner doen als er écht iets aan de hand is? Op de nieuwe online Risicowijzer kunnen inwoners van Gelderland-Zuid informatie vinden over hoe zij de fysieke veiligheid in hun eigen omgeving kunnen vergroten en hoe zij zich het beste voorbereiden op een ramp of crisis.

De site, http://www.risicowijzergelderlandzuid.nl/, is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten en hulpdiensten. Zo geeft de brandweer tips voor brandveilig leven, kunnen mensen lezen wat zij het beste kunnen doen bij bepaalde ramptypen (zoals een natuurbrand of een overstroming) én staat aangegeven hoe de Veiligheidsregio Gelderlan-Zuid (VRGZ) inwoners alarmeert en informeert tijdens een ramp of crisis.

Ook brengt de Risicowijzer Gelderland-Zuid actuele landelijke en bovenregionale campagnes op het gebied van fysieke veiligheid onder de aandacht, zoals de campagne 'Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?', die automobilisten tips geeft voor hoe te handelen als er een voorrangsvoertuig 'met toeters en bellen' nadert.

Deel deze informatie via:

Nieuws