Lerend onderzoek brand De Notenhout in Nijmegen gepubliceerd

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de Brandweeracademie, onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), hebben de brand van 20 februari 2015 in wooncomplex De Notenhout in Nijmegen onderzocht. Doel van het onderzoek was om als brandweerorganisaties te leren van dit incident. Een belangrijke conclusie is dat de brandweer gezien de omstandigheden adequaat heeft opgetreden bij de incidentbestrijding en terecht de prioriteit op het redden en evacueren heeft gelegd.

'De aanname dat bewoners veilig in hun appartement kunnen verblijven, als er elders in het complex brand woedt, is niet juist', aldus lector Brandpreventie René Hagen van de Brandweeracademie. 'Dit is een van de lessen die geleerd kunnen worden uit dit onderzoek.' Brandcompartimentering is nog geen rookcompartimentering. Ook bij andere incidenten komt dit naar voren. Hagen legt uit: 'Toch is dit uitgangspunt nog geen gemeengoed in het denken over brandpreventie. Het feit dat deze flat expliciet bedoeld was voor de huisvesting van ouderen heeft invloed gehad op de ontvluchting. Een deel van de ouderen was verminderd mobiel. De Nederlandse regelgeving stelt echter geen bijzondere eisen aan ouderenhuisvesting, tenzij er sprake is van wonen met zorg, zoals in verpleeghuizen.'

Ongelukkig samenspel van factoren
In Nijmegen heeft een bijzonder ongelukkig samenspel van factoren geleid tot de gevaarlijke situatie bij de brand. Het ontwerp en de bouw van het wooncomplex hadden een ongunstige invloed op de rookverspreiding en de ontvluchtingsmogelijkheden. De schacht met een koker voor de luchtafvoer van de ondergelegen cafetaria speelde in ieder geval een grote rol bij de brand- en rookverspreiding. De schacht liep door alle galerijen, waardoor er rook kon binnendringen in een groot aantal appartementen. De brandweer heeft goed opgetreden, maar heeft helaas niet kunnen voorkomen dat er vier mensen als gevolg van deze brand zijn overleden.

Lessen integreren in brandweeronderwijs
De geleerde lessen worden gedeeld met de Nederlandse brandweerkorpsen via les- en leerstof, onderwijsmaterialen en andere publicaties.

Download het onderzoeksrapport.
In het onderzoeksrapport van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de Brandweeracademie wordt ook verwezen naar het onderzoek dat het Team Brandonderzoek van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verrichtte. Lees hier het deelverslag van het Team Brandonderzoek. 


Deel deze informatie via:

Nieuws