Intentieverklaring brandveiligheid kamerverhuurpanden

Dinsdag 12 januari 2016 tekenden burgemeester Bruls van Nijmegen, regionaal commandant Brandweer Dennis van Zanten, de voorzitter van de stichting Keurmerk KamerVerhuur & Veiligheid (KKVV) en de directeur van Kiwa NCP een intentieverklaring voor een pilot om de brandveiligheid in kamerverhuurpanden te vergroten. De pilot wordt gehouden in Nijmegen en loopt tot de zomer van 2016.

Deze pilot is een initiatief van de stichting Keurmerk KamerVerhuur & Veiligheid. Doel is om huurders en verhuurders bewust te maken van de risico's rond brandveiligheid én om hen te stimuleren daar zelf iets aan te doen. Het uiteindelijke doel is om een landelijk keurmerk voor veilig kamerverhuur te ontwikkelen. Het Verbond van Verzekeraars ondersteunt de pilot. Mocht de proef een succes worden in Nijmegen, dan wordt deze ook elders gestart.

RAP_4212.jpg

App 

Onderdeel van het KKVV-systeem is een app. Door deze app wordt het voor huisbazen en studenten mogelijk om zelf de brandveiligheid te controleren. Via de app kunnen zij foto's uitwisselen van bijvoorbeeld de brandslang, vluchtweg en rookmelders in huis en zo beoordelen of het huis veilig is. De foto's worden gedeeld op een website die te benaderen is via de app. Elk half jaar delen studenten en huisbazen de foto's opnieuw, zodat zij elkaar doorlopend scherp houden om de brandveiligheid in huis op peil te houden.

Kijk voor meer informatie op de website van de stichting Keurmerk KamerVerhuur & Veiligheid.

RAP_4222.jpg

Burgemeester Bruls van Nijmegen, regionaal commandant Brandweer Dennis van Zanten, de heer Voshol van Kiwa en voorzitter Van Rooijen van KKVV ondertekenen de intentieverklaring.

Foto's: Paul Rapp.

 

Deel deze informatie via:

Nieuws