Brandweer Gelderland-Zuid start proef met snel inzetbaar voertuig

Op maandag 4 mei 2015 start Brandweer Gelderland-Zuid een proef met een snel inzetbaar voertuig (SIV). Dit voertuig wordt bemand door twee brandweermedewerkers. De proef vindt plaats in Tiel en Nijmegen en duurt een jaar. Doel is om in de praktijk te ervaren wat het effect is van deze vorm van ‘uitruk op maat’ op de incidentbestrijding en een goede vergelijking te kunnen maken met de huidige standaard werkwijze van de brandweer.  

Verwachting: sneller ter plaatse
Waar tot nu toe de brandweer standaard uitrukte met een tankautospuit met zes manschappen (TS-6), gaat dit in Tiel en Nijmegen veranderen. Het snel inzetbaar voertuig met twee brandweerlieden rukt op alle meldingen uit.
De verwachting is dat dit voertuig vaak sneller ter plaatse kan zijn (er zijn immers maar twee brandweerlieden nodig om het voertuig te bemensen), waarmee ook de verkenning ter plaatse en de incidentbestrijding snel kunnen worden opgestart.

Zelfstandig uitrukken
Bij een groot deel van de incidenten rukt het snel inzetbaar voertuig zelfstandig uit en is het in staat om het incident ook geheel zelfstandig af te handelen, zoals bij containerbranden, buitenbranden en automatische brandmeldingen. Zo’n 75% tot 80% van alle incidenten behoort tot deze categorie. Bij grotere incidenten krijgt het snel inzetbaar voertuig direct hulp, zoals bijvoorbeeld bij woningbranden en hulpverleningen met beknelling. Dan wordt tevens een tankautospuit met vier personen (TS-4) gealarmeerd, waarmee dus dezelfde slagkracht wordt verkregen als met de standaard tankautospuit met zes brandweerlieden (TS-6). Is er nog meer nodig, dan worden tankautospuiten met zes personen (TS-6) gealarmeerd. Zo zijn er altijd tijdig voldoende mensen en middelen aanwezig om de klus goed en veilig te klaren.

Vrijwilligers- en beroepskorps
In Tiel is het snel inzetbaar voertuig voorlopig alleen ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden operationeel. In Nijmegen rukt het voertuig 24 uur per dag en zeven dagen per week uit.Door de proef zowel in Nijmegen als in Tiel te draaien, ontstaat een goed beeld van de effecten van de inzet van een snel inzetbaar voertuig voor een vrijwilligersorganisatie (Tiel) én een beroepsorganisatie (Nijmegen).  

Voorbereiding van de proef
Om de kwaliteit van de brandweerzorg en de veiligheid van de brandweermedewerkers te borgen, is aan de start van de proef een maandenlange voorbereiding voorafgegaan. De brandweermedewerkers, die het snel inzetbaar voertuig gaan bemannen, volgden een intensief opleidings-, trainings- en oefentraject. In Nijmegen zijn in totaal 21 brandweermensen opgeleid en in Tiel werden 26 brandweerlieden opgeleid. De groep bestaat uit manschappen en bevelvoerders. Tijdens de voorbereiding van de proef is ook goed nagedacht over de veiligheid van de brandweermedewerkers door middel van een grondige risicoanalyse.   

Evaluatie van de proef
De proef met het snel inzetbaar voertuig duurt een jaar (tot en met april 2016) en wordt dan geëvalueerd. Deze evaluatie zal de bouwstenen aanreiken voor een voorstel aan het algemeen bestuur (de burgemeesters) om deze vorm van uitruk op maat al dan niet in te voeren in de regio Gelderland-Zuid. Daarbij zal het zeker niet zo zijn dat, bij positieve besluitvorming, dit voertuig in de toekomst overal in de regio komt te staan. Het snel inzetbaar voertuig is een aanvulling op het handelingsperspectief van de brandweer. Het doel is en blijft tijdig goede hulp te bieden aan de inwoners. Met een snel inzetbaar voertuig wordt de mogelijkheid om dit te doen verbreed. Een snel inzetbaar voertuig zal echter niet de oplossing voor alles zijn. De TS-4 en de TS-6 blijven ook nodig om goed en veilig op te kunnen treden.
Als de proef een succes blijkt en tot invoering wordt besloten, zal er binnen het nieuwe dekkingsplan (dat op dit moment wordt ontwikkeld) worden gekeken op welke plaatsen binnen de regio het snel inzetbaar voertuig past en meerwaarde heeft. 

Maatwerk
De proef met het snel inzetbaar voertuig maakt deel uit van het verandertraject van de brandweer in Gelderland-Zuid. Voor de brandweer staat de veiligheid van de burger centraal, maar de manier waarop die veiligheid wordt bereikt, verandert. Zo wil de brandweer de inwoners zelf meer betrekken bij een veilige leef- en woonomgeving en stevig inzetten op het voorkomen van brand door voorlichting en communicatie.  Maar ook op het gebied van incidentbestrijding zal de brandweer vernieuwen en haar organisatie aanpassen aan de huidige eisen en verwachtingen van de samenleving. Dit wil de brandweer doen door meer maatwerk te leveren, oftewel de brandweerzorg beter af te stemmen op de aard en omvang van het incident; uitruk op maat.  

SIV-Nijmegen.jpg

SIV-Tiel.jpg

Deel deze informatie via:

Nieuws