Anja en Dominic vertellen over hun rol in de cliëntenraad van AZGZ

Ambulancezorg Gelderland-Zuid heeft een cliëntenraad om de belangen van de mensen die van ambulancezorg gebruik moeten maken te behartigen. Deze cliëntenraad bestaat nu uit 5 leden. Anja en Dominic vertellen meer over hun werk in de cliëntenraad.

Even voorstellen:

Anja Hulsbergen is locatiemanager van een verpleeg-/verzorgingshuis in Ameide. Ze is lid geworden van de cliëntenraad om belangen te behartigen en een toegevoegde waarde te zijn voor de zorg. Als lid van de cliëntenraad wil Dominic Achterberg, 27-jarige wijkverpleegkundige uit Tiel, ook graag bijdragen.

Dominic: “Deelname aan de cliëntenraad geeft mij voldoening omdat ik zo kan bijdragen aan de maatschappij. Daarnaast vind ik het boeiend om inzicht te krijgen in de acute medische wereld.”

Waar houdt de cliëntenraad zich mee bezig?

De cliëntenraad houdt zich bezig met onderwerpen zoals aanrijtijden, klachten, jaarverslagen en meerjarenbeleidsplannen. Met als doel goede en deskundige ambulancezorg te waarborgen binnen Gelderland-Zuid. De patiënt staat hierbij centraal: “We willen dat er optimale zorg is voor de patiënten. Vanuit onze rol kijken we wat we daarin kunnen betekenen en luisteren goed naar de signalen die bij ons binnenkomen,” aldus Anja.

Informatie inwinnen

Voor de cliëntenraad is de zichtbaarheid en bekendheid bij medewerkers en cliënten belangrijk. Veel medewerkers en cliënten weten überhaupt niet dat de cliëntenraad bestaat, laat staan dat ze er gebruik van mogen/kunnen maken. Anja: “Daarom is het niet alleen lastig om mensen te werven, maar ook lastig om de juiste informatie te krijgen om onze taak zo goed mogelijk uit te voeren.”

Panelgesprekken (voorheen spiegelgesprekken) met de achterban

De allergrootste uitdaging voor de cliëntenraad is contact te krijgen met de achterban, die bestaat uit potentiële klanten van de ambulance. Dit gebeurt onder andere via panelgesprekken en een folder die aan patiënten wordt meegegeven.

Dominic: “Ambulancehulpverleners spelen een belangrijke rol door patiënten op de hoogte te stellen van het bestaan van de cliëntenraad. In de ambulance liggen folders die ze meegeven aan patiënten, waar ook de cliëntenraad op staat. Het is daarom belangrijk dat de ambulancecollega’s weten dat de cliëntenraad bestaat en wat het inhoudt. Maar ook wordt er door Ambulancezorg Gelderland-Zuid aandacht aan de cliëntenraad besteed op haar social media. Dat juichen we alleen maar toe, want zo komen de geluiden vanuit patiënten alleen maar sneller naar ons toe.“

Folders voor patiënten die je hebt vervoerd

Op iedere ambulance liggen patiëntenfolders die meegegeven kunnen worden aan (familie van) mensen die vervoerd zijn. Hierop staat informatie over de cliëntenraad die ze na hun vervoer kunnen raadplegen. Dit heeft uiteindelijk als doel de ambulancezorg te verbeteren!

Wil je meer informatie over de cliëntenraad? Neem contact op met Karin Kalthoff en zij beantwoordt al je vragen (karinkalthoff@participatiepartners.nl).

undefined

Deel deze informatie via:

Nieuws