Ambulancelocatie Elst feestelijk geopend

Ambulancestandplaats Oosterhout is per dinsdag 19 maart verhuisd naar Elst. De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden deelde ambulancepost Oosterhout al enkele jaren met onze regio. Het idee was dat zowel Gelderland-Midden als Gelderland-Zuid de post zo vaak mogelijk met een ambulance bezetten. Maar in de praktijk staat de 'Arnhems-Betuwse ambulance' van Gelderland-Midden er vrijwel dagelijks, terwijl de Nijmeegse ambulance er zelden gestald wordt. De Nijmeegse ambulance maakt vaak gebruik van de voorwaardenscheppende post bij de brandweerkazerne in Lent. Verplaatsing van de post is daarmee een logische stap.

Samenwerkingsovereenkomst
Nadat burgemeester Van Asseldonk en wethouder Slob de nieuwe ambulancepost officieel openden, tekenden Jan Pierik, directeur Ambulancezorg Gelderland-Midden en Mac Honigh, directeur Ambulancezorg Gelderland-Zuid, een samenwerkingsconvenant. In deze samenwerkingsovereenkomst ligt vast hoe wij als buurregio’s in de nabije toekomst onze samenwerking kunnen versterken. Daarbij gaat het vooral om samenwerking op het gebied van onder andere opleiden en scholen van medewerkers, medisch management, wagenparkbeheer en medische inventaris, en samenwerking ten aanzien van de meldkamers ambulancezorg. Ook in de nieuwe situatie blijft burenhulp een belangrijk uitgangspunt: als een ambulance uit Gelderland-Midden dichterbij is wordt deze ambulance ingezet in onze regio. Tegenovergesteld gebeurt hetzelfde ten aanzien van Gelderland-Midden.

20190319_0095.jpg

Nieuws