Aanpassing noodverordening Gelderland-Zuid gericht op introductie-activiteiten voor studenten

De noodverordening van 10 augustus is op een tweetal details aangepast. Deze aanpassing is gericht op de introductie-activiteiten voor studenten. Naast onderwijsinstellingen, studentensportverenigingen of studieverenigingen kan de voorzitter van de Veiligheidsregio ook een ontheffing verlenen voor studentenverenigingen. Daarnaast kan de samenkomst naast studie of sport ook gericht zijn puur op kennismaking.

Voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Hubert Bruls: “Ik ben blij dat de minister deze verruiming mogelijk heeft gemaakt ten behoeve van de komende introductie. Ik wens iedereen een fijne, leerzame en veilige introductie voor zijn/haar nieuwe studieleven.”

De geactualiseerde Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid staat gepubliceerd op Crisisglz.nl/noodverordening en is te downloaden via deze pdf.

Nieuws