Aandacht voor natuur- en bermbranden

De Gelderse veiligheidsregio vragen via de afkondiging van fase 2 weer om extra alertheid in verband met de droogte.

Hieronder meer over deze maatregel en wat dit voor ons betekent. 

natuurbranden.png

Fase 1 en fase 2 
In Nederland werken we voor wat betreft natuurbrandrisico’s met twee fases. Eigenlijk is het altijd fase 1, tenzij de droogte toeneemt dan wordt er opgeschaald naar fase 2. Inwoners en toeristen worden gevraagd extra alert te zijn en achter de schermen prepareert de brandweer zich in de buurt van natuurgebieden op een andere wijze.

Gelijktijdige opschaling in Gelderland
Tussen de Gelderse Veiligheidsregio’s (Noord en Oost Gelderland, Gelderland Midden en Gelderland-Zuid) is afgesproken om bij droogte gezamenlijk op te schalen. Dit vereenvoudigt de communicatie richting inwoners en toeristen en bovendien zijn de droogteverschillen marginaal. Omdat onze Veiligheidsregio slechts een relatief klein natuurgebied kent, zijn wij volgend in opschaling aan de andere Gelderse Veiligheidsregio’s. Op de website www.natuurbrandrisico.nl staat het meest actuele beeld. 

natuurbrandrisico.png

Boom, bos, natuurgebied
We hebben een mooie groene regio, maar volgens de risicoclassificaties kennen we slechts één gebied wat is aangemerkt als natuurgebied. Dit is het gebied tussen Nijmegen, Berg en Dal, Groesbeek en Malden. Alleen rondom dit gebied treedt de brandweer anders op bij fase 2.

20190424_141954.jpg

Brandweer Gelderland-Zuid in fase 2
Bij een brandmelding in het gebied tussen Nijmegen, Berg en Dal, Groesbeek en Malden worden tijdens fase 2 drie eenheden gealarmeerd. Vanuit de twee dichtstbijzijnde brandweerkazernes rukken normale brandweervoertuigen uit en vanuit de kazerne Ubbergen komt een speciaal terreinvoertuig met een extra grote hoeveelheid water. Overige buiten- of bermbranden in ons gehele gebied worden bestreden via de normale brandweerzorg.

Ubbergen_43584_BX-DT-14.jpg

Wees alert en bel 112 bij brand
Last but not least: bel altijd 112 bij brand. Ook bij buitenbranden willen we snel handelen, aarzel dan vooral ook niet om bij berm- of buitenbranden 112 te bellen. In tijden van droogte kan de brand snel uitbreiden waardoor de problemen toenemen.

Nieuws