4 juni: NL-Alert controlebericht

NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. NL-Alert wordt ingezet bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming of noodweer.

Op 4 juni zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. Als je dit bericht ontvangt, weet je dat jouw mobiele telefoon juist is ingesteld voor het ontvangen van NL-Alert berichten.

Geen bericht ontvangen?
Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen moet je dit zelf doen. Ga in dat geval naar www.nl-alert.nl en stel je mobiel in. 

NLalert.jpg (1)

Nieuws