25 mei open dag brandweerpost Tiel

Op 25 mei a.s. organiseert post Tiel een open dag. Vijf jaar na het 10-jarige lustrum in 2014 stellen zij de deuren weer open van de kazerne aan de Teisterbantlaan in Tiel.

De hele dag zal in het teken staan van de brandweer als hulpverleningsorganisatie ten behoeve van de gemeente Tiel. Er zullen verschillende demonstraties plaatsvinden die de inwoners van Tiel e.o. een beter beeld zullen geven bij de werkzaamheden die tot het brandweertakenpakket behoren. De demonstraties zullen betrekking hebben op brand, hulpverlening en de verschillende voertuigen die door de brandweer worden ingezet. Ook kun je een kijkje nemen bij de materialen die door de brandweer gebruikt worden tijdens een inzet.

Voor ons is het niet alleen een “open dag”, maar ook een mogelijkheid om de inwoners van Tiel bewuster te laten worden op hun veiligheid binnenshuis en zaken die ertoe doen de risico’s tot een minimum te beperken. Daarom wordt er tijdens de open dag ook voorlichting gegeven door verschillende brandweercollega's.

Wij hopen u op 25 mei te mogen begroeten als onze gast om er met elkaar een leuke happening van te maken!

BrandweerExperience_Part2_Advert V02-01.jpg

Nieuws