Daadkrachtig, betrouwbaar en alert door samen te werken

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) draagt bij aan een veilige regio, waarin rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden en de inwoners kunnen rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg. De VRGZ doet dit samen met de 16 gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen.

Het jaar in beeld
Hoe zag 2014 eruit voor de VRGZ? Met dit jaaroverzicht geven we u hier graag een goed beeld van, zowel letterlijk als figuurlijk. Bovenin vindt u per sector de belangrijkste thema's. En via de tijdlijn kunt u chronologisch door het afgelopen jaar bladeren. Maar begint u met het voorwoord door algemeen directeur Marijke van Veen.