Directieteam

Het directieteam van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit:

  • Regionaal commandant Dennis van Zanten

Dennis van Zanten.jpg

  • Directeur RAV Mac Honigh

Mac Honigh.jpg

  • Directeur Publieke Gezondheid (DPG) Moniek Pieters

Moniek Pieters.jpg

De DPG geeft leiding aan de GHOR en is belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening. Indien de agenda van het directieteam daartoe aanleiding geeft, neemt de DPG deel aan het directieteamoverleg.