Organisatie

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRGZ is een van de 25 veiligheidsregio's in Nederland.

Veilige regio
De VRGZ draagt bij aan een veilig Gelderland-Zuid, waarin rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden en de inwoners kunnen rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet zij samen met de 16 gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen.

Sectoren en diensten
De organisatie bestaat uit vijf sectoren en ondersteunende diensten op het gebied van beleid en bedrijfsvoering.

 

gelderland-zuid2015_zg.jpg