Opleiden en oefenen

Een van de kerntaken van het Veiligheidsbureau is ervoor zorgen dat de mensen die een rol hebben in de multidisciplinaire crisisorganisatie goed zijn opgeleid, getraind én geoefend.

Iedereen oefent
Elk jaar organiseert en verzorgt het Veiligheidsbureau zo'n 100 opleidingen, trainingen en oefeningen. Van officier van dienst tot burgemeester, van informatiemanager tot webredacteur en van calamiteitencoördinator tot operationeel leider: iedereen die een rol heeft tijdens een ramp of crisis in Gelderland-Zuid komt aan bod!

Opleiden en oefenen.jpg

Deel deze informatie via: