Vergaderstukken 9-03-23

Op donderdag 9 maart 2023 vindt van 9:15-9:45 uur de openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. 

Hieronder de agenda en de bijbehorende stukken:

1. Opening en vaststellen conceptagenda
2. Mededelingen

Ter vaststelling
3. Conceptverslag openbare vergadering Algemeen Bestuur 22 december 2022

Ter informatie
4. Besteding extra BDuR gelden, toelichting door Mw. Van Bennekom, manager Crisisbeheersing.
Oplegnotitie (pdf) en Toelichting besteding extra BDuR-gelden (pdf)
5. Bestuurlijke brief Meldkamer Oost Nederland, toelichting door portefeuillehouder Mw. Bergman.
Oplegnotitie realisatie Meldkamer Oost-Nederland (pdf), Bestuurlijke informatiebrief (pdf) en Planningsplaat bij bestuurlijke informatiebrief (pdf)
6. Rondvraag

Deel deze informatie via: