Vergaderstukken 30-06-22

Op donderdag 30 juni 2022 vindt van 9:30 – 10:15 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadszaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. De vergadering is via een livestream bij te wonen.

Hieronder staat de concept agenda (pdf) met bijbehorende stukken. 

1. Opening

2. Mededelingen

Ter vaststelling

3. Concept-verslag van 21 april 2022 (pdf)

Ter bespreking

4. Rekening 2021 VRGZ (Oplegnotitie (pdf), Verslag Auditcommissie (pdf), Reactie gemeenten jaarrekening (pdf), Concept raadsbrief zienswijzen (pdf))

5. Begroting 2023 VRGZ (Oplegnotitie (pdf), Reactie gemeenten begroting (pdf), Concept raadsbrief zienswijzen (pdf))

6. Eerste tussenrapportage t/m maart 2022 VRGZ (Oplegnotitie (pdf), Tussentijdsrapportage (pdf))

7. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: