Vergaderstukken 29-06-23

Op donderdag 29 juni 2023 vindt van 9:30-10:30 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. Meekijken kan via deze link.

Hieronder de agenda en de bijbehorende stukken:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Conceptverslag openbare vergadering Algemeen Bestuur 20 april 2023

Ter bespreking en besluitvorming
4. Tussenrapportage januari-maart 2023 VRGZ (Oplegnotitie en Tussenrapportage)
5a. Regionaal Risicoprofiel VRGZ (oplegnotitie en Concept Regionaal Risicoprofiel 2024)
5b. Regionaal beleidsplan 2024-2027 (Concept Regionaal Beleidsplan 2024-2027)
6. Evaluatie systeemtest Apollo (oplegnotitie en Evaluatierapport)
7. Rondvraag