Vergaderstukken 29-06-17

Op donderdag 29 juni 2017 vindt van 11.00-12.20 uur de openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Locatie: Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden, gemeente Neder-Betuwe.

Hieronder staat de agenda (pdf) met bijbehorende stukken.

AGENDA
1 Opening

TER VASTSTELLING
Concept-verslag van 13 april 2017

TER BESPREKING
3 Concept-rekening 2016 VRGZ - voorblad jaarrekening (pdf) - zienswijze rekening (pdf) - brief raden (pdf) - verklaring auditcommissie over jaarstukken (pdf) - VRGZ-jaarstukken 2016 (pdf)
4 Marap - voorblad (pdf) - tussentijdse rapportage (pdf)
5 Concept-begroting 2018 VRGZ - voorblad begroting (pdf) - brief raden (pdf) - matrix reacties gemeenten op begroting (pdf) - brochure 'Wat is en doet de Veiligheidsregio?' (pdf) - VRGZ-begroting 2018 (pdf)
6 LMO (Presentatie C. van Eert) - voorblad  (pdf)
7 Verificatie automatische brandmeldingen - voorblad (pdf) - voorstel (pdf)
Interregionale operationele grenzen (pdf) - voorblad (pdf) - samenwerkingsovereenkomst (pdf)
9 Brief Lingewaal (pdf) - bijlage brief (pdf) - memo (pdf)
10 Kwaliteitsjaarverslag 2016 RAV (pdf) - oplegnotitie (pdf)
11 Rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak Overstroming - voorblad (pdf)

TER KENNISNEMING
12 Herijking standpunt voorbereiding terrorismebestrijding - voorblad (pdf) - memo (pdf)
13 Aanbesteding ambulancevervoer - voorblad (pdf)
14 Principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht 2017 - voorblad (pdf) - voorstel ledenraadpleging (pdf)
15 Distributie jodiumtabletten - oplegnotitie (pdf) - factsheet (pdf)
16 Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: