Vergaderstukken 27-06-19

Op donderdag 27 juni 2019 vindt van 9.30-10.50 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

Locatie: Hotel Van der Valk gelegen aan Laan van Westroijen, 4003 AZ te Tiel

Hieronder staat de agenda (pdf) met bijbehorende stukken.

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 18 april 2019

TER BESPREKING
4. Jaarrekening 2018 - OplegnotitieBrief raden - Reacties gemeenten - Verslag auditcommissie - Controleverklaring
5. Marap t/m april 2019 - Voorblad
6. Begrotingswijziging 2019 - Oplegnotitie - Reacties gemeenten
7. Begroting 2020 - Oplegnotitie - Reacties gemeenten
8. TS Flex - Bijlage TS- Flex - Oplegnotitie
9. Waterrisicoprofiel - Oplegnotitie
10. Brandweerhulpboten - Oplegnotitie 
11. Haalbaarheidsonderzoek duiktaak - Bijlage omliggende regio's - Oplegnotitie
12. Beleidsplan 2020-2023 - Infographic Beleidsplan - Risicoprofiel 2020-2023 - Oplegnotitie 

TER KENNISNEMING 
13. Mate van zorgvoorbereiding zorgaanbieders - Oplegnotitie 
14. Voortgangsrapportage Brandweerzorgplan  
15. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: