Vergaderstukken 26-09-19

Op donderdag 26 september 2019 vindt van 10.00-11.15 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Locatie: Multipost Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Professor Bellefroidstraat 11 6525 AG te Nijmegen

Hieronder staat de agenda (pdf) met bijbehorende stukken.

1. Opening

2. Mededelingen Moties gemeenten “”Grip op samenwerkingsverbanden”, mondelinge toelichting dhr. J. de Boer

TER VASTSTELLING

3. Concept-verslag van 27 juni 2019

TER BESPREKING

4. Landelijke Meldkamerorganisatie, stand van zaken Oost-Nederland Presentatie: mevr. Janice Meerenburgh, projectleider LMO Oost-Nederland

5. Oplegnotitie - Samen wonen samen werken meldkamers Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden 

6. Benoeming directeur meldkamer

7. Informatiememo vrijwilligheid brandweer

8. Oplegnotitie - Vergaderdata 2020

9. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: