Vergaderstukken 25-06-20

Op donderdag 25 juni 2020 vindt van 10.30 – 11.30 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is verplaatst naar de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen.

Hieronder staat de agenda (pdf) met bijbehorende stukken.

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 16 april 2020
4. Rekening 2019 - Oplegnotitie - Reactie gemeenten
5. Begroting 2021 - Oplegnotitie - Reactie gemeenten
6. Marap, eerste periode 2020 - Voorblad 
7. Generiek rampbestrijdingsplan - Oplegnotitie
8. Wijziging gemeenschappelijke regeling VRGZ - Bijlage A - Bijlage B
9. Oplegnotitie arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio’s - adviesnota
10. Operatie VLAM
11. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: